Digidexo.com

Hva Effects Har røyking har på Spleen?

Hva Effects Har røyking har på Spleen?


Røyking skader kroppen på mange måter. Nikotin fra sigaretter blir absorbert i blodet og kan påvirke hvordan kroppens organer operere. Milten er en periferisk organ ikke ofte omtalt i forbindelse med røyking, men det er i fare for skade.

Funksjon

Milten er en viktig organ organ som filtrerer skadelige eller skadede røde blodceller og uønskede bakterier fra blodet.

Impact

En studie utført ved Brookhaven National Laboratory konkluderte med at nikotin påvirker flere viktige organer i kroppen, inkludert milten ved å redusere mengden av enzymet monoaminoksidase B (MAO-B).

Funksjoner

MAO B er ansvarlig for å bryte ned kjemiske forbindelser som forårsaker høyt blodtrykk. Den bryter også ned diett aminer og nevrotransmittere, å ha en effekt både på kroppen og personlighet.

Resultater

Studiens resultater viste en reduksjon på opp til 46 prosent av MAO B i kroppene til røykere, noe som reduserer deres evne til å holde seg friske.

Betraktninger

Milten er ikke ansett som et viktig organ og andre perifere organer er i stand til å håndtere mange av milten ansvar om nødvendig. Men MAO B effekter av nikotin påvirke hele kroppens evne til å fungere.