Digidexo.com

Hva er de fire tilnærminger til klinisk psykologi?

Hva er de fire tilnærminger til klinisk psykologi?


Klinisk psykologi er en gren av faget psykologi hvis utøvere forsøke å forstå, forebygge og lindre psykiske påkjenninger eller lidelser. Kliniske psykologer bruker vitenskapelige prinsipper, konkrete teorier og klinisk kunnskap for å oppnå sine formål å fremme psykisk velvære. Det er fire grunnleggende tilnærminger til klinisk psykologi: psykodynamisk, humanistisk, kognitiv atferds og familie.

Psykodynamisk

Den psykodynamisk tilnærming til klinisk psykologi vokste ut av arbeidet med Sigmund Freud og hans arbeid med psykoanalyse. Varianter av psykoanalyse praktiseres i dag - selvpsykologi, ego psykologi og objektrelasjonsteori - er alle kalt "psykodynamisk psykologi." Hvert aspekt av psykodynamiske tilnærminger fokuserer på effekten av tidlig utvikling på nåværende psykologiske forhold, overførings og forsvarsmekanismer, og rollen til det ubevisste i dagens psykologiske tilstander.

Humanistisk

Humanistisk tilnærming til klinisk psykologi ble påbegynt av Carl Rogers i 1950 som en reaksjon på psykodynamiske teorier. Humanistiske teorier antyder hver person har innebygde mekanismer som kan hjelpe ham eller henne til å flytte siste psykiske problemer og utvikle en sterk personlighet. Ifølge humanister, er rollen til terapeut for å hente ut disse innebygde mekanismer ved å bruke slike verktøy som kongruens, ubetinget positiv aktelse og empatisk forståelse.

Kognitiv atferds

Kognitive atferdstiltak (CBT) til klinisk psykologi kombinere ideer utviklet av kognitive terapeuter og rasjonelle emotive atferdsterapeuter. Den grunnleggende ideen bak CBT er måten vi føler, tenker og handler er i slekt, og at for å forstå en persons psykologiske problemer, må vi forstå hvordan disse tre aspektene samhandle innenfor en privatperson. CBT terapeuter tar sikte på å identifisere de dysfunksjonelle måter en persons tolkninger av verden bidrar til personens psykiske plager. Når identifisert, CBT terapeuter forsøke å kvitte tolkningene ved å bruke slike teknikker som systematisk desensitivisering og sokratiske avhør.

Familie

Familien tilnærming til klinisk psykologi identifiserer familieforhold som den viktigste faktoren i psykisk velvære. Fordi fokus for familie terapier er på hvordan en persons psykologiske problemer påvirker hele familien, er terapitimer holdt med alle de berørte medlemmene av familien. Den familieterapeut arbeider for å bedre kommunikasjon, påpeker negativ atferd og etablere sunne familierollen.