Digidexo.com

Jakie są czynniki ryzyka choroby Huntingtona?

Choroba Huntingtona jest dziedziczona (genetyczny) wywołanej mutacją na chromosomie IV. Osoba, która ma jeden z rodziców z chorobą Huntingtona ma pięćdziesiąt procent szans również rozwój stanu; każdy z wadliwym genem rozwija Huntingtona, zgodnie z Medline Plus. Choroba Huntingtona wpływa na wiele różnych części życia człowieka, od zachowania i stanu psychicznego do ruchu.

Wczesne objawy

Objawy choroby Huntingtona pogorszy się w czasie. Pierwsze objawy choroby Huntingtona zazwyczaj występuje, gdy osoba jest w jej 30 czy 40 lat, zgodnie z Medline Plus.

Wczesne objawy choroby obejmują zmiany osobowości, takie jak nadpobudliwość, zły lub depresji; utraty odsetek; kłopoty z podejmowaniem decyzji, uczenia się nowych rzeczy i zapamiętywaniem ważnych rzeczy; kłopoty z udzieleniem odpowiedzi na pytania; Problem z równowagi; jest niezdarny i podejmowania mimowolne ruchy twarzy, takich jak skrzywiony. Mayo Clinic informuje, że inni mogą zauważyć te znaki przed osoby z ogłoszeń im się Huntingtona.

Inne objawy

Behawioralne zmiany i problemy są jedną z głównych cech choroby Huntingtona. Ludzie z Huntington może opracować aspołecznych zachowań, mieć halucynacje i może być rozdrażniony, nastrojowy, niepokój, podkreślił, napięta jak niespokojny i ruchliwy. Mogą również wykazywać oznaki paranoi i psychozy, zgodnie z Medline Plus.

Choroba Huntingtona powoduje zarówno upośledzenia umysłowego i fizycznego. Demencja, postępująca utrata funkcji mózgu, występuje w Huntingtona. Zgodnie z Medline Plus, objawy to utrata pamięci i utratę wyroku, zmiany w mowie i dezorientacja lub zamęt.

Fizyczne skutki choroby obejmują niezwykłe ruchy, takie jak obrót głowy, aby spojrzeć na coś, krzywiąc się, o powolne, niekontrolowane ruchy i szarpnięcia i szybkie ruchy i kłopoty z chodzeniem. Ludzie z Huntingtona również rozwijać problemy z połykaniem, zgodnie z Medline Plus.

Objawy wczesnym początku

Niektórzy ludzie rozwijają się objawy choroby Huntingtona w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania. Gdy to nastąpi, objawy bardziej przypominają chorobę Parkinsona niż dorosłych napadami Huntingtona i obejmują, zgodnie z Medline Plus, sztywności (będącego sztywny), powolnych ruchów i wstrząsów (drżenie). Ponieważ przepuszcza Huntingtona dół rodziny, Medline Plus donosi, że zwykle występuje w młodszym wieku, ponieważ mutacja genu gorzej.

Komplikacje

Choroba Huntingtona powoduje coraz stopnia niepełnosprawności w czasie. Ludzie z Huntingtona może ostatecznie być w stanie zadbać o siebie; mogą one także stać się nie może wchodzić w interakcje z innymi, a może zaszkodzić sobie lub innym, zgodnie z Medline Plus.

Choroba Huntingtona jest śmiertelny; zgodnie z Mayo Clinic, osoby Huntingtona może żyć od 10 do 30 lat od pierwszych objawów. Suicide jest powszechną przyczyną śmierci osób z chorobą Huntingtona, ponieważ ludzie z chorobą Huntingtona są często obniżone. Medline Plus informuje, że infekcja jest również częstą przyczyną śmierci u osób z chorobą Huntingtona.