Digidexo.com

Hva er behandlingen for dysautonomia nevropati?

Hva er behandlingen for dysautonomia nevropati?


Dysautonomia er en tilstand som påvirker funksjonen av det autonome nervesystemet. Dysautonomia kan presentere seg i en rekke symptomer inkludert autonom nevropati. Dysautonomia har flere behandlingstilbud spesielt for autonom nevropati som prednison, plasma bytte eller intravenøs gammaglobulin, ifølge Dinet.org.

Prednison

Prednison er et stoff av kortikosteroid familien. Prednison reduserer betennelse og har en immunsuppressiv effekt, ifølge RxList.com.

Plasma Veksling

Plasma utveksling kan vise fremgang i nerve funksjon i nevropati og nerve degenerasjon, ifølge Cochrane.org.

Intravenøs gammaglobulin

Intravenøs gammaglobulin behandlinger kan hjelpe i akutte nevropati tilfeller. Intravenøs gammaglobulin kan være nyttig i behandling av immunsystemrelaterte nerveproblemer, ifølge Medscape.com.

Florinef

Florinef er en vanlig behandling for dysautonomia. Det øker væskeretensjon og blodtrykk. Dette er spesielt nyttig for dysatunomia tilfeller med hypotensjon.

Væsker og Salt Intake

Dysautonomia pasienter ser nytte av å øke vann og saltinntaket. Dette skaper mer blodvolum og kan hjelpe med blodtrykk regulering, ifølge Dinet.org.