Digidexo.com

Slik feilsøker en EverFlo Respironics Alarm

Normal romluft er sammensatt av tilnærmet 21 prosent oksygen. Den EverFlo Respironics enhet konsentrater og filtrerer vanlig romluft. Denne enheten brukes av de som trenger ekstra oksygen for å supplere sine respiratoriske innsats. Det bør ikke brukes av personer som krever komplett luftstøtte. Alarmer og lysene er satt opp for å varsle deg om eventuelle problemer med enheten. De fleste krever enkel feilsøking for å løse.

Bruksanvisning

Hørbar alarm Uten Lights

•  Kontroller ledningen for å kontrollere at den er satt ordentlig inn i stikkontakten. En hørbar alarm som ikke er ledsaget av noen lys indikerer at maskinen er ikke riktig mottar en elektrisk ladning.

Sett en lampe inn i stikkontakten du bruker med EverFlo Respironics enheten. Hvis lampen ikke slås på når plugget i kontakten, indikerer at uttaket er ikke fungerer som den skal. En annen stikkontakt bør velges for å drive EverFlo Respironics maskinen.

Inspiser strømledningen for å kontrollere at den er intakt. Hvis kabelen er frynsete eller ødelagt, vil ikke maskinen fungere skikkelig. Kontakte helsepersonell umiddelbart.

Sjekk ledningen for å kontrollere at det er satt ordentlig inn i stikkontakten.

Alarm med alle tre Lights Opplyst

Slå av enheten.

Vent fem minutter, slik at maskinen å kjøle seg ned og tilbakestille. Slå på maskinen igjen. Hvis lampene vedvarer, ta kontakt med helsepersonell.

Koble en sikkerhetskopi oksygentilførsel.

Hørbar alarm med gule Lights

Inspiser oksygenslangen. Se etter pauser eller sprekker der oksygen kan være rømmer. Tapet av press vil føre til at alarmen skal utløses. Erstatte enhver defekt slange.

Fjern eventuelle gjenstander fra hele enheten som kan blokkere flyten av oksygen.

Bestem hvor mye press som er igjen i tanken ved å se på trykkmåleren. Den trykkmåler vil bli plassert på toppen av tanken.

Vri mengdemåler mot klokken for å åpne flyten; sentrere ballen på liter per minutt indikator planlagt av helsepersonell.