Digidexo.com

Hvordan diagnostisere nevroendokrine svulster

Hvordan diagnostisere nevroendokrine svulster


Nevroendokrine svulster oppstår fra celler som frigjør hormoner som svar på nevrale stimuli. De er mer formelt kjent som flere endokrine neoplasmas (Menn) og oppstår vanligvis i bukspyttkjertelen øyceller og hypofysen. Nevroendokrine svulster er preget av hyperfunctioning av fremre hypofysen, bukspyttkjertelen holmer og parathryroid kjertler. De har også marg thyroid karsinomer (MTCS) og feokromocytomer. Følgende trinn viser hvordan diagnostisere nevroendokrine svulster.

Bruksanvisning

•  Observer de første symptomene på menns. Det vanligste symptomet er hyperparatyreoidisme, men noen pasienter kan presentere seg med Zollinger-Ellison syndrom først. Den gastrinoma kan forårsake magesmerter og diaré.

Forvent det kliniske bildet å være avhengig av hvilke hormoner blir utskilt i overkant. Hyperparatyreoidisme er assosiert med bein misdannelser og mild hyperkalsemi, en glukagonom forårsaker hyperglykemi og en insulinoma forårsaker hypoglykemi. En hypofysetumor kan forårsake hodepine og synsvansker, blant andre problemer.

Skaffe laboratorieresultater basert på den bestemte plasseringen av menn. Svulster i hypofysen føre til en vedvarende økning av somatotropin under en oral glukose utfordring. Insulinomer kan forårsake forhøyede konsentrasjoner av C-peptid, serum insulin og proinsulin. Et serum gastrin-nivå som er større enn 115 ng / ml er forenlig med en gastrinoma.

Utfør Magnetic Resonance Imaging (MRI) og computertomografi (CT) for svulster i hypofysen og insulinomer etter de biokjemiske studier. Gastrinomer er best undersøkt med en somatostatin-reseptoren scintigrafi (SRS), som er 70 til 90 prosent følsom.

Undersøk mistenke celler histologisk. De forventede resultater er avhengig av det spesifikke kjertel som studeres, men de vil generelt oppvise en viss grad av hyperplasi.