Digidexo.com

Hvordan Draw sterilt vann i en sprøyte

Hvordan Draw sterilt vann i en sprøyte


Sterilt vann blir ofte brukt i forbindelse med andre væsker eller pulvere, og injiseres i kroppen, eller brukes til å rense sprøyter. Uansett hva formålet, er det flere trinn du må følge for å trygt trekke sterilt vann i en sprøyte. Hvis sterilt vann vil bli injisert i kroppen din, må du fjerne alle luftbobler fra sprøyten. Selv om det sterile vannet ikke blir sprøytet inn i årene dine, er det god praksis å fjerne luft fra fat.

Bruksanvisning

•  Vask hendene med såpe og varmt vann.

•  Fyll en ren beholder med sterilt vann, hvis vannet ikke allerede er i en beholder inn i hvilken sprøyten vil passe.

Skyv stempelet ned i sprøyten så langt som det går.

Senk stempelet eller tuppen av sprøyten i vannet.

Trekk stempelet ut av sprøyten for å trekke det sterile vann inn i sprøytesylinderen. Sørg for å slutte å tegne den sterilt vann når væsken har nådd riktig måling.

6. Ta sprøyten ut av sterilt vann, og snu sprøyten så spissen vender opp.

Trykk på siden av sprøyten med fingeren et par ganger for å trekke luftboblene til toppen av fatet.

Skyv stempelet i å presse ut luftbobler. Slå mot siden av trommelen på nytt for å trekke flere luftbobler til toppen av sylinderen og fjerne dem. Når luften er fjernet, er du klar til å injisere eller fjerne sterilt vann fra sprøyten.