Digidexo.com

Hva er årsakene til Uforklarlig angst?

De fleste vil oppleve noen angst under stressende hendelser, for eksempel et jobbintervju eller tap av en jobb. Men å ha hyppige, alvorlige eller uforklarlig angst kan negativt påvirke evnen til å ta vare på seg selv og familien. Ifølge Mayo Clinic og National Library of Medicine, årsaker til uforklarlig angst inkluderer stress og slektshistorie.

Familie

Hyppige uenigheter med familien eller å ha et familiemedlem med juridiske, medisinske eller helsemessige problemer kan være en kilde til angst.

Sykdom

Å ha en alvorlig sykdom, varig en problematisk svangerskap eller komplisert fødsel kan forårsake uforklarlig angst som kan føre til klinisk depresjon.

Penger

Tap av kontroll over økonomien eller en stor mengde av gjeld kan være en årsak til uforklarlig angst.

Personlighet

Mangel på en positiv sosial støtte system eller en manglende evne til å håndtere godt med stress kan føre til frittflytende angst; ja, kan noen personligheter rett og slett være utsatt for større angst enn andre.

Trauma

Opplever traumer, for eksempel vold eller tap av en forelder i barndommen kan føre til uforklarlig angst for lange perioder av gangen.

Arbeid

En jobb kan være en årsak til uforklarlig angst, spesielt hvis dårlige relasjoner med sjefer eller kolleger eksisterer, eller hvis det innebærer lange timer og lav lønn.