Digidexo.com

Kommunikasjons Enheter for tale Problemer

Kommunikasjons Enheter for tale Problemer


Utfyller kroppsspråk, rangerer tale som en viktig del av kommunikasjonen. Når det oppstår problemer med tale, kan kommunikasjonsenheter bidra til å motvirke barrierer for kommunikasjon. Logopeder kaller disse enhetene alternativ og supplerende kommunikasjon.

Funksjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon --- noen kommunikasjon supplere muntlig tale --- fungerer enten ved direkte valg eller ved å scanne. Direkte valg krever flere motoriske ferdigheter og kan være aktuelle for dem som kan bruke hendene lett. Skanning krever mindre motor evne og kan være hensiktsmessig for de som er mer fysisk svekket.

Betydning

Kollektivt, AAC-systemer, enten bilde, alfabetet, eller semantisk-komprimering basert, overføre tanker for tale-svekket i kommunikasjon. Ved hjelp av disse systemer, kan den valgte enhet være en enkel peker eller et tastatur så lenge den oppfyller formålet med å fylle gapet i talen.

Språk Representasjon

AAC systemer representerer språket på en av tre måter. Enkelt betyr bildene kan representere en full idé og ikke krever leseferdigheter, men kan kreve en betydelig sett av symboler. Alphabet-baserte systemer krever lesing, men mange spår ord før brukeren staver hele ordet. Hyppigst anvendes, benytter semantisk kompakte færre symboler per ord enn et alfabet-basert system, og krever ikke lesing.