Digidexo.com

Terapeutisk effekt av Tegretol

Tegretol (karbamazepin) er en anti-konvulsiv medikament som brukes til å forebygge og kontrollere anfall hos mennesker som lider av epilepsi. Stoffet er også noen ganger brukt til å behandle bipolar lidelse og trigeminusnevralgi (nervesmerter).

Slik fungerer det

Tegretol virker på nervesignaler i hjernen. Det virker ved å redusere overdreven nervesignaler og oppnå normal nerve aktivitet.

Epilepsi

Ved å normalisere nervesignalene i hjernen, kan det bidra til å forhindre unormal elektrisk hjerneaktivitet som utløser anfall.

Visse nevropatier

Nevropati smerte resultater fra skadede nerver. Tegretol behandler diabetisk nevropati og trigeminusnevralgi. Trigeminusnevralgi resultater fra nerveskader på en av hjernenerver, noe som resulterer i sterke smerter i ansiktet og øynene. Diabetisk nevropati ofte påvirker føtter og ben. Som mange anti-krampe medisiner, reduserer Tegretol nerve aktivitet som fører til denne smerten.

Bipolar lidelse

Effektene av Tegretol på hjernens aktivitet ser ut til å redusere maniske episoder hos personer som lider av bipolar lidelse. Det kan være spesielt gunstig for folk som svinger raskt mellom depresjon og mani, endring i timer og dager i stedet for måneder.

Andre bruksområder

Leger noen ganger bruker denne medisinen for å hjelpe behandle alkoholabstinens, sentral delvis diabetes, nevrogen smerte og psykose.