Digidexo.com

Epilepsi Minneproblemer

Det vanligste problemet forbundet med epilepsi er anfall. Epilepsi er en lidelse som er forårsaket av en forstyrrelse av normale elektriske signaler i hjernen, noe som resulterer i beslag. Mange mennesker med epilepsi også rapportere har problemer med sine minner.

Beslag

Anfall kan forstyrre normal minnefunksjon, ofte på grunn av unormal elektrisk aktivitet i hjernen, et tap av bevissthet og forvirring som ofte følger anfall.

Medisiner

Noen medikamenter som er beregnet for å styre beslag kan også forstyrre minne.

Kirurgi

Når medisiner ikke er tilstrekkelig for å kontrollere anfall, kan epilepsipasienter opereres. Denne operasjon kan også forårsake hukommelsesproblemer, særlig hvis den er utført på venstre side av hjernen.

Beliggenhet

Den type hukommelsestap avhenger av den delen av hjernen som er skadet. Hvis venstre side er skadet, vil dette påvirke verbal hukommelse, mens høyre side vil påvirke visuell hukommelse.

Oppløsning

Medisiner kan hjelpe kontroll anfall, som kan bidra til å redusere hukommelsestap. Hvis minne problemene er forårsaket av en medisin, snakk med legen din om å bytte til et annet legemiddel.