Digidexo.com

Primær Dysleksi i voksne

Primær Dysleksi i voksne


Primær dysleksi, en arvelig form for dysleksi, forekommer oftest hos menn og forårsaker vanskeligheter i lesing og staving. De med primær dysleksi vanligvis har gjennomsnittlig eller over gjennomsnittlig intelligens og er i stand til å kompensere med hell.

Betydning

Ifølge Dysleksi Research Institute, har om lag 10 til 15 prosent i den amerikanske befolkningen dysleksi.

Komorbide tilstander

Attention Deficit Hyperactivity Disorder ofte følger dysleksi hos både barn og voksne.

Lese programmer

Voksne med primær dysleksi kan være i stand til å forbedre sine leseferdigheter gjennom spesialiserte lese programmer som Davis programmet. Dette programmet ble opprinnelig laget for voksne.

Misforståelse

Primær dysleksi aldri går bort og barn vokser ikke ut av det når de blir voksne. Voksne med primær dysleksi kan kjempe for å lese over en fjerde klassetrinn.

Jobb Overnattingssteder

I noen tilfeller kan voksne med primær dysleksi trenger overnatting på jobben. Overnattingssteder kan omfatte modifisert utstyr, hjelpe hjelpemidler som skjermlesere, modifiserte eksamener, ekstra opplæring eller alternativ trening.

Karrierer

Ifølge Dr. Linda Silverman ved Institutt for studier av avansert utvikling, voksne med dysleksi er ofte visuelle-romlige elever. De kan være best egnet til yrker som involverer arkitektur, kunst, luftfart, engineering, dataprogrammering, fysikk eller fotografering.