Digidexo.com

Hva går i en Pecs Communication bok?

PECS er akronym for Picture Exchange-kommunikasjonssystem, designet for ikke-talende barn. Den inneholder fotografier, bilder, symboler og ord for å hjelpe dem med å kommunisere.

Initial Step

Å lære barnet å be om det han trenger, er vitsetegninger som brukes for å symbolisere de vanligste ønskede objekter, for eksempel vann, cookie, søvn, bestemte leker, TV eller bøker.

Bruk av Photographs

Etter hvert som barnet lærer å kommunisere sine ønsker, bør de tegninger og bilder langsomt erstattes med digitale fotografier av den virkelige element. Dette hjelper barnet med generaliserings ferdigheter og lærer grunnlaget for de neste trinnene.

Undervisning Words

Når fotografier av ønskede elementer er mestret, bør ordene være knyttet til å beskrive bildene. For eksempel vil et bilde av en informasjonskapsel bli ledsaget av ordet "cookie".

Setninger

Når det nøyaktige ordet blir forstått, bør kommunikasjonen boken endres til å vise fullstendig setning. "Jeg vil ha en cookie" erstatter "cookie", og "Jeg vil hjem" erstatter "hjem".

Utfasing Bilder

Til slutt kan en PECS kommunikasjon utnytte bare ord. Bilder vil bli falmet ut for å bygge en bok med bare ord, og opprinnelig ikke-kommunikativ barn har en metode for å kommunisere. Peker til uttrykket: "Jeg vil ha en cookie" er forstått av flertallet av befolkningen; selv om barnet ikke utvikler talespråk, er hun i stand til å kommunisere med samfunnet ved hjelp av en PECS notebook.