Digidexo.com

Hvordan diagnostisere flåttbårne sykdommer

Hvordan diagnostisere flåttbårne sykdommer


Flått kan føre til flere infeksjoner, og den spesifikke diagnose for en hvilken som helst av dem kan være vanskelig fordi en pasient kan bli smittet av mer enn en sykdoms fra samme flåttbitt. Symptomene på flåttbårne sykdommer også kan være ganske like, ytterligere compounding problemet. Følgende trinn viser hvordan du kan diagnostisere de vanligste flåttbårne sykdommer.

Hvordan diagnostisere flåttbårne sykdommer

•  Innse at flåttbårne sykdommer er vanligvis diagnostisert klinisk fordi spesifikke laboratorietester er vanligvis ikke tilgjengelig. Selv når de er, er behandlingen vanligvis begynt uten spesifikke tester på grunn av alvoret i mange av disse sykdommene.

Detect antistoffer for Borrelia burgdorferi, som forårsaker Lyme sykdom. Disse antistoffer er vanligvis påvises i løpet av 6 dager etter infeksjon med en enzym-bundet immunoabsorbans assay test. Denne testen er utsatt for falske positiver; det bør bekreftes med en Western immunoblot.

diagnostisere Rocky Mountain Spotted Fever basert på klinisk vurdering og pasientens historie og begynne behandlingen før laboratoriebekreftelse. Diagnosen kan bekreftes senere med en indirekte hemagglutination assay (IHA), immunfluorescens assay (IFA) og latex agglutinasjon.

Gjenkjenn babesiois hos pasienter med anemi, redusert hemoglobin og hemoglobinuri. De fleste pasienter har også trombocytopeni, og Giemsa- eller Wright-farget blodflekker kan vise Babesia. En IFA kan bekrefte diagnosen fordi de fleste akutt syke pasienter har en antistofftiter forhold som er større enn 1: 1024.

Identifisere ehrlichiose klinisk. Diagnosen kan bekreftes ved en fire-fold økning i antistoffnivå mellom akutt og rekonvalesent scenen.