Digidexo.com

Hvordan Test for MTHFR

Hvordan Test for MTHFR


En mutasjon i methlyenetetrahydrofolate reductace (MTHFR) genet er ansett som en årsak til hyperhomocysteinemi, en ledende risikofaktor for hjerneslag, dødfødsler og tilbakevendende graviditet tap. En reduksjon i aktiviteten av MTHFR grunnet mutasjoner fører til en reduksjon i metabolismen av homocystein. For å teste for mutasjoner i MTHFR genet, må du ta en DNA-test.

Hvordan Test for MTHFR

•  Ta kontakt med en lege. Uttrykke din bekymring og gi familiehistorie om hyperhomocysteinemi.

Registrer deg for blod arbeid. Labs vil behandle en PCR-analyse for C677T og A1298C mutasjoner i MTHFR genet.

Motta og gjennomgå resultatene med legen din. Express DNA-tester kan være tilgjengelig for en avgift på behandlingen lab. DNA-tester kan ta opptil seks uker å komme frem til legens kontor.

Hint

  • Mutasjoner i MTHFR genet er bare en avgjørende faktoren i hyperhomocysteinemi. Den ledende årsaken til hyperhomocysteinemi er folatmangel.