Digidexo.com

Hva er årsakene til Clear Cell nyrecellekarsinom?

Clear-celle nyre-cell carcinoma er en vanlig form for nyrekreft preget av bleke eller klare kreftceller. Mens legene ikke kjenner de nøyaktige årsakene til denne kreftformen, de har identifisert flere potensielle risikofaktorer.

Fakta

Nedsatt-cellecarcinom utgjør omtrent 90 prosent av alle tilfeller av nyrekreft, ifølge American Cancer Society. Clear-cellecarcinom står for omtrent 80 prosent av alle tilfeller av nyrecellekreft.

Clear Cell Carcinoma

Leger skille klart cellekreft fra andre former for nyrecellekreft basert på mikroskopiske forskjeller i utseende. ACS rapporterer tilsvarende underliggende risikofaktorer for ulike former for nedsatt-cell carcinoma.

Ervervede Mutasjoner

DNA endringer ervervet etter fødselen står for mesteparten av mobiltelefon mutasjoner som fører til nyrekreft, bemerker ACS. Om lag 75 prosent av clear-celle-karsinom pasienter har kjøpt endringer i et gen kalt VHL, som normalt bidrar til å undertrykke tumor utvikling.

Risikofaktorer

ACS siterer potensielle risikofaktorer for ervervet genetiske endringer som omfatter røyking, fedme, kjemisk eksponering, høyt blodtrykk, mannlig kjønn, afrikansk-amerikansk kulturarv og tilstedeværelsen av avansert nyresykdom.

Arvet Mutasjoner

Arvet endringer i tumor-undertrykke fumarat hydratase genet kan også opprette en økt risiko for utvikling av nyre-cellekreft, melder ACS.