Digidexo.com

Fire primære symptomer på Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en kronisk og progressiv neurologisk lidelse som påvirker bevegelsen. Den vanligste formen er idiopatisk Parkinsons - idiopatisk fordi den eksakte årsaken er ukjent.

Symptomer

Det er flere symptomer assosiert med Parkinsons, men de fleste pasienter utvikler ikke alle symptomene. Den primære symptomer på Parkinsons er bradykinesi (langsomme bevegelser), skjelvinger, stivhet og Parkinson gangart. Symptomer begynner vanligvis på en side av kroppen.

Bradykinesi

Bradykinesi innebærer problemer med å starte bevegelse og problemer med å full en bevegelse pågår. Dette skyldes en forsinkelse i signaloverføringen fra hjernen til musklene.

Tremors

Rystelser har en tendens til å oppstå i hånd eller fot når lem er i ro. Tremors kan også forekomme i underarmen, munn og hake.

Stivhet

Med stivhet, muskler blir stive og stivhet har en tendens til å bli verre under bevegelse. Stivhet produserer også muskelsmerter og en maske-lignende ansiktsuttrykk.

Parkinsongange

På grunn av verdifall i musklene som justerer holdning, mennesker med Parkinsons utvikle balanseproblemer og en særpreget, ustø gange. De har en tendens til å lene seg unaturlig bakover eller fremover, har redusert arm svinger og ta små subbende skritt. De kan fryse mid-skrittlengde og har problemer med vendinger. Falls er vanlig hos personer med Parkinsons.