Digidexo.com

OSHA South Carolina Regler og retningslinjer

OSHA South Carolina Regler og retningslinjer


Occupational Safety and Health Administration (OSHA) er et føderalt byrå av US Department of Labor. Dette byrået er siktet for å ivareta sikkerheten og helsen til alle arbeidstakere gjennom utvikling av arbeidsplass regler og forskrifter. Hver stat har lov til å utvikle sine egne regler og forskrifter i tillegg til de føderale regler og forskrifter. South Carolina stats OSHA kontor har utviklet visse regler og forskrifter som angår South Carolina arbeidere. Disse regler og forskrifter bidra til å sikre den fysiske sikkerheten til både privat og offentlig sektor.

Entreprenør Krav til bygge- og anleggsplasser

For et selskap som opererer i Sør-Carolina for å være i samsvar med statlige OSHA lover, kan ingen konstruksjon entreprenør eller underleverandør tvinge enhver arbeidstaker å jobbe under forhold som er uhygienisk, farlig, eller farlig for helse eller sikkerhet. I tillegg, South Carolina OSHA retningslinjer som gjelder for byggeplasser redefinere hva en "kompetent person" er. De statlige OSHA retningslinjer definerer en slik person som noen som har hatt spesifikk trening i og kunnskap om bruk av beskyttelsessystemer. Denne personen må også være i stand til å identifisere eksisterende og potensielle farer og har myndighet til å korrigere disse farene.

Spraylakke med brennbare materialer

South Carolina OSHA retningslinjer for spraybehandling med brannfarlige og brennbare materialer skiller seg fra de føderale retningslinjer, som gir selskaper med ulike detaljer som til miljøet der spraylakke kan gjennomføres. Nærmere bestemt, kan utstyr innenfor 20 meter horisontalt og 10 meter vertikalt av sprøyteområdet ikke produsere gnister under normale driftsforhold. I tillegg retningslinjer er på plass om riktig ventilasjon ved bruk av giftige materialer til spraylakke. For eksempel, hvis det rommet hvor sprøytingen foregår automatisk ventilert når sprøyteanordningen er i drift, deretter en 5-fots tom plass må finnes foran sprøyterommet. Hvis spray enhet og ventilasjonsanlegget ikke samvirkende, er en 10-fots plass kreves.

Drevne industritrucker Standards

South Carolina OSHA retningslinjer også avvike fra føderale retningslinjer når det gjelder drevet industri lastebil standarder. South Carolina OSHA standarder omriss reviderte regler for lastebiler som er utstyrt med vertikal bare, eller vertikal og horisontal, løfte gaffel kontroller. Disse reglene inkluderer behovet for å inkludere en sikkerhetsplattform på gaffelen når løfte personell samt krav om at personell på plattformen skal ha noen midler for å stenge av strømmen til lastebil og at riktig beskyttelse mot fallende gjenstander bli gitt.