Digidexo.com

Er Kaliumklorid dårlig for deg?

Kaliumklorid (KCl) er et salt som kroppen krever i små mengder. Moderate mengder anses farlig, spesielt for de med nyresykdom, men i små mengder er det trygt å bruke i mat.

Svelging

Inntak av kaliumklorid kan være dødelig, men friske mennesker sjelden seg nok til å skape problemer. Hvis en person får i ren eller konsentrert kaliumklorid, bør Giftinformasjonen kontaktes umiddelbart.

Food Additive

Kaliumklorid kan bli lagt til bearbeidet mat i trygge mengder. Det er funnet i lav-natriumsalt og salterstatning, som skal konsumeres bare i små mengder, og bare av friske mennesker.

Hudkontakt

Kaliumklorid er et svakt irriterende på huden. Dersom betydelig irritasjon utvikler seg etter eksponering, bør offeret søke medisinsk behandling.

Øyekontakt

Kaliumklorid er irriterende for øynene. I tilfelle eksponering øyet, skyll det berørte øyet (s) med kaldt rennende vann i 15 minutter, og deretter søke legehjelp.

Innånding

Inhalert kaliumklorid støv kan forårsake lett irritasjon i lungene. Legehjelp er nødvendig hvis offeret viser tegn på luftveissymptomer.

Injeksjon

Kaliumklorid er mest farlig når injisert og kan føre til en dødelig hjerte arytmi.