Digidexo.com

Hva betyr det at en PSA blodprøve er lav?

Hva betyr det at en PSA blodprøve er lav?


Den PSA blodprøve skanner for nivået av prostata-spesifikt antistoff. Høye PSA nivåer er assosiert med utvikling av prostatakreft, men lave PSA nivåer kan også være en indikator på helse bekymringer.

Cancer Risk

Menn som har en PSA nivå under 4 ng / ml (som vanligvis anses som normalt, ifølge National Cancer Institute), har blitt funnet å være i faresonen for å utvikle prostatakreft innen 20 til 25 år, ifølge American Cancer Society.

Øk

Svært små økninger i menn med et lavt PSA-nivå anses også for å indikere en økt risiko for prostatakreft, ifølge Urological Institute of Johns Hopkins Medical Institutions.

Betydning

Mer enn 15 prosent av menn med lav PSA-nivå kan bli diagnostisert med prostatakreft, ifølge National Cancer Institute.

Funksjoner

Det normale nivået av PSA varierer ut fra alder og rase, og opplesninger varierer på tvers av laboratorier, ifølge National Cancer Institute; derfor kan en lege best kan hjelpe en person å forstå hva hans PSA-nivå indikerer.

Betraktninger

En mann som gjennomgår hormonbehandling som en del av sin behandling for prostatakreft kan ha et unormalt lavt nivå av PSA. Ifølge National Cancer Institute, kan det være nødvendig å vente på en tid etter avsluttet behandling for å få en ekte lesing av hans PSA-nivå.