Digidexo.com

Hva er en definisjon av Target Cell?

Hva er en definisjon av Target Cell?


En målcelle er en unormal erytrocytt påvirket av en medisinsk lidelse, noe som fører til en sentral samling av hemoglobin i cellen, omgitt av et område med fravær av hemoglobin. Denne samlingen av hemoglobin gir det unormale røde blodlegemer utseende av en blink bord, som anvendt i målet praksis.

Identifikasjon

Det vitenskapelige navnet for målceller er codocyte eller leptocyte. Målceller er også kalt "Mexican Hat celler," på grunn av deres tredimensjonale sombrero utseende sett under elektronmikroskopet. Målceller kan dannes under en rekke forskjellige sykdommer og lidelser, inkludert blodsigdcellesykdom hemoglobin C. Den hemoglobin C forandrer normale erytrocytter inn codocytes eller målceller. Når disse målcellene kombinere med hemoglobin S, dette fører til anemi å forekomme.

Betydning

Målcelle dannelse reduserer mengden av oksygen som blir sirkulert gjennom blodet. Disse deformerte erytrocytter er ute av stand til å utføre normal funksjon av feste for oksygen og levere den til alle områder av kroppen. Skadede celler, hvis venstre i systemet og ikke utskilles, kan forårsake toksisitet i kroppen. De kan også forårsake skade i kroppen og svekke kroppens immunforsvar, noe som kan føre til infeksjoner. Målceller må renses fra blodet for å unngå ytterligere helsebekymringer.

Funksjoner

Målcellene er dannet fra forskjellige medisinske tilstander. De er synlige i de utstryk av perifert blod fra pasienter som lider av jernmangel, talassemi, senkes lecitihin-kolesterol acyltransferase mangel, etter kirurgisk fjerning av en milt, og i leversykdom.

Effekter

Målcellene dannes i nærvær av jernmangel. Hemoglobininnholdet av erytrocytter er jernrike komponenter i cellen. Den jernrike hemoglobin bærer oksygen til de mange deler av kroppen. Når jerninnholdet avtar i erytrocytter, kan det danne områder av hemoglobin fravær, som er et forbilde målet utseende.
Talassemi er en genetisk forstyrrelse som produserer målceller som et resultat av å forårsake defekter i de globin kjede deler av hemoglobinmolekylet. Det er to typer av thalassemi, alfa og beta.
Lecithin kolesterol acyltransferase mangel er en genetisk lidelse som fører til hemolytisk anemi. Hemolytisk anemi kan resultere i unormale erytrocytter, som kan være målceller.
Makrofager innenfor milten handle for å sluke deformerte erytrocytter. Etter en splenektomi, blir målceller sett i utstryk av perifert blod, på grunn av tap i milten evne til å rense sirkulasjonssystemet av disse cellene.
Leversykdom er en annen årsak til målcellen formasjon. Den enzymatiske funksjon av lecithin kolesterol acyltransferase kan hemmes, og dette i sin tur fører til erytrocyttene for å forstørre og deformeres.

Betraktninger

Målcellene utvikles i nærvær av sykdommen. Andre forsvarsmekanismer, slik som lever og milt normale funksjon, og sirkulasjon og ekskresjon, fjerne defekte celler fra kroppen sirkulasjonssystemet. De sykdommer og tilstander som fører til målrette celledannelse, en gang behandlet, kan føre til fjerning av målceller fra kroppen. I tillegg vil hele sirkulasjonssystemet kontinuerlig arbeide for å fjerne skadede celler og cellerester fra kroppen. Adressering eksisterende helsemessige problemer med riktig behandling, kan avhjelpe målet celle formasjon.