Digidexo.com

Bone Marrow Behandling for Non Hodgkins lymfom

Kreften non-Hodgkins lymfom (NHL) påvirker de lymfocytter som er del av immunsystemet. Flere behandlingstilbud eksisterer inkludert benmargstransplantasjon.

Hva er Bone Marrow?

Benmarg produserer alle dine blodceller, og er en integrert del av immunsystemet.

Formålet med benmargstransplantasjon for NHL

Hvis legene kan gi NHL pasienter svært høye doser av kjemoterapi og / eller strålebehandling, øker dette sjansen for en kur. Disse høye doser, men dreper benmarg. Transplantasjoner kan fylle benmarg tilførsel og gi rom for disse mer intensive behandlinger.

Innhenting Marrow for Transplant

Legen din kan høste din egen beinmarg før du begynner kjemoterapi eller du kan få donert marg, oftest fra et søsken.

Transplant Prosedyre

Prosedyren innebærer et intravenøst ​​drypp som leverer margen inn i kroppen din.

Når skal vurdere en Transplant

Du bør kanskje vurdere en benmargstransplantasjon hvis du har oppnådd remisjon, men har høy risiko for tilbakefall eller hvis kreften ikke svarer til andre behandlinger.