Hvordan er Parkinsons sykdom Arvet?

by Fernando

Sporadiske tilfeller

Parkinsons sykdom er en sykdom i nervesystemet som påvirker flere områder av hjernen. Det er svært lite kjent om hvordan Parkinsons sykdom er arvet, og sykdommen blir vanligvis klassifisert som sporadisk og uten mønster. Ifølge Genetics Hjem Reference, en del av det amerikanske National Library of Medicine, bare om lag 15 prosent av all Parkinsons sykdom tilfeller har andre tilfeller av sykdommen i familien. Det er lite bevis for å støtte en genetisk tendens for sykdommen.

Genetiske forskjeller

Noe av det som gjør det så vanskelig å bevise om Parkinsons er arvet er at sykdommen forårsaker mutasjoner i forskjellige gener i forskjellige mennesker. Ifølge GHR, de fleste familiære tilfeller av Parkinsons sykdom innebærer mutasjoner i LRRK2, Park2, PARK7, Pink1 eller SNCA genet. Men mange tilfeller er forårsaket av mutasjoner av gener som ennå ikke er oppdaget. Noen familier viser tegn som tyder på en mutasjon av GBA, SNCAIP eller UCHL1 genet som kan endre en persons tendens til Parkinsons ved å gjøre dem mer immun eller mer utsatt for sykdommen.

Tilfeller av Arv

Fordi Parkinsons sykdom kan påvirke mange ulike gener, hver familie arv mønster avhenger av gener påvirkes. I familier hvor mutasjonen er av LRRK2 genet eller SNCA er sykdommen overføres i en autosomal dominant mønster. Ifølge University of Maryland Medical Center, betyr en autosomal dominant mønster at bare en av foreldrene må bære den endrede genet i hver celle til å gi det videre.

Dersom Park2, PARK7 eller Pink1 genet er mutert, er Parkinsons sykdom ført gjennom en autosomal recessiv mønster. Ifølge University of Maryland Medical Center, betyr en autosomal recessiv mønster begge foreldrene må bære det muterte genet for å passere på Parkinsons til sine barn.

En økt risiko for Parkinsons sykdom er funnet hos personer som har en mutasjon av GBA-genet.